Gjelder fra 1. mai 2018 til 21 August 2018

Free Nan                                 :           12 Points

Free Garlic Nan                      :           15 Points

Free Peshawri Nan (søt)         :           16 Points

Free Raita                               :           14 Points        

Free Exstra rise                       :           15 Points

Free Extra sauce                     :           13 Points

Free Extra Salat                      :           14 Points        

Free Mango Chutney              :           11 Points

Free Pickels                            :           10 Points

Free Papodums                       :           5 Points

Free Minutsause                     :           5 Points

Free Mango Lassi                   :           17 Points

Free Lassi Søt                         :           16 Points

Free Lassi Saltet                     :           16 Points

 

1-Rabatt er kun på matvarer.

2-Rabatt er kun på takeaway.

For mer informasjon tlf: 63 80 25 60 (15:00-22:00)

ww.mirchi.no